Přehled programů

Environmentální žal

  • Kategorie: přednášky
  • Délka: 90 minut
  • Kapacita: Neomezená
Lektoři
Mgr. Zdeňka Voštová

Mám za sebou deset let právního poradentství v mezinárodní firmě, ale po čase mi v tom začalo něco chybět. Uvědomila jsem si, že škála zkušeností a situací, které zažíváme, je mnohem pestřejší, než jsou jen pravidla sepsaná v paragrafech. Moje uvědomění mě přivedlo k zájmu o psychoterapii, komunikaci a o to, jak překonat bariéry či konflikty. Průlomový pak pro mě byl psychoterapeutický výcvik a objev nenásilné komunikace. Ta mi ukázala, jak se efektivně spojit sám se sebou i s ostatními. Protože jsem měla vždy blízko k přírodě a k enviromentálním tématům, zajímám se o environmentální žal a ekologickou úzkost jako o psychologický fenomén.

Popis

Co je to ekologický žal? Jak může vypadat? Jak se vyrovnat s negativními pocity z důsledků klimatické krize? Odpovědi na tyto otázky odpoví Mgr. Zdeňka Voštová.

Environmentální žal, ekologický zármutek nebo klimatický žal je psychologická reakce na ztráty způsobené změnou klimatu nebo ničením životního prostředí.
Strach z budoucnosti, z důsledků klimatické krize, ze sucha, hladomorů nebo válek. Smutek, bezmoc, vztek, ztráta smyslu života, ale i pocity viny.... to vše jsou pocity, které prožívají lidé trpící tzv. environmentálním žalem a úzkostí. Jak může takový žal vypadat? Jak rezonuje toto téma českou i světovou společností? Co si o něm myslí psychologové? A zejména, jak environmentální žal integrovat do svého života?
Podívejte se na online přednášku psychoterapeutky Mgr. Zdeňky Voštové, která se ve své praxi věnuje emocionální podpoře lidí, na než dolehla tíha environmentální krize.

Předtočená přednáška