Přehled programů

Debata: Vliv médií na životní postoje

  • Kategorie: debaty
  • Délka: 90 minut
  • Kapacita: Neomezená
Lektoři
Mgr. Ing. Marek Vranka

Mgr. Ing. Marek Vranka je absolventem oboru Psychologie na FF UK a oboru Podnikové ekonomiky a managementu na VŠE. Momentálně působí jako pedagog na Katedře marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd UK a zároveň je zakladatelem experimentální psychologické laboratoře PLESS na Filozofické fakultě UK. Zabývá se mimo jiné sociálně-psychologickými aspekty marketingové komunikace a kognitivní perspektivou, tedy jak lidé zpracovávají, ukládají a vybavují si informace a znalosti a jak je následně využívají při rozhodování a řešení problémů.

PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.

PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. působí na Katedře mediálních studií IKSŽ na Fakultě sociálních věd UK. Zabývá se teorií účinků médií, politickou komunikací a médii veřejné služby. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných článků a monografií zabývajících se médii a nastolováním agendy (např. Agenda setting : nastolování agendy - masová média a veřejné mínění Praha: Portál (2009)).

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. je výkonným ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a zároveň sémiotik a expert na datovou analýzu sociálních médií. Vystudoval obor Estetika na Filozofické fakultě UK, kde stále působí jako vedoucí oboru Studia nových médií. Pod jeho dohledem probíhá i projekt NFNŽ “Mapa médií”, který shromažďuje online informace o českých médiích a má za cíl usnadnit lidem orientaci na mediálním trhu. V roce 2014 byl v rámci ceny českého internetu Křišťálová lupa zvolen osobností roku.

Boris Vanka

Boris Vanka je student médií a mezinárodních vztahů, dlouholetý skaut i příležitostný moderátor debat o společnosti. V profesním životě se věnuje politickému marketingu. Karanténu přežívá pouze díky pěstování avokáda.

Popis

V rámci panelové diskuze se s hosty se zaměříme na témata ze světa médií a jak ovlivňují náš (nejen) každodenní život.

S našimi hosty se zaměříme na témata ze světa médií a jejich vliv na náš (nejen) každodenní život. Jak ovlivňují média naše každodenní rozhodování a jsou naše rozhodnutí skutečně svobodná? Na tyto a další otázky se společně pokusíme najít odpověď. Pozvání na debatu přijali Mgr. Ing. Marek Vranka, PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. a Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. Diskusí nás provede zkušený moderátor a skaut Boris Vanka.