Přehled programů

Debata: Dopady klimatické změny a její vnímání společností

  • Kategorie: debaty
  • Délka: 90 minut
  • Kapacita: Neomezená
Lektoři
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. je sociální a environmentální psycholog, který vyučuje na Katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především výzkumem a analýzou českého veřejného mínění, tvorbou komunikačních strategií, vnímáním rizik, motivací k občanské angažovanosti nebo psychologií kontaktu s přírodou. Je autorem knihy Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí a spoluautorem publikace Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Je editorem portálu www.ekopsychologie.cz.

Mgr. Radka Hanzlová

Mgr. Radka Hanzlová je odbornou pracovnicí Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a magistrou oboru Sociologie na FF UK, v jehož studiu pokračuje od roku 2018 v doktorském programu. Specializuje se na metodologii kvantitativního výzkumu, dotazníková šetření, testování ekvivalence, které aplikuje mimo jiné na témata plýtvání potravinami, spotřeby či životního prostředí, což jsou témata úzce související s klimatickou změnou. O přírodu, ekologii a klimatickou změnu se však zajímá nad rámec svého profesního života. Jde o témata, jež ovlivnila její postoje i životní styl. Je vegankou, snaží se žít bezodpadově, miluje běh a všechny aktivity v přírodě a svůj volný čas mimo jiné věnuje rozšiřování povědomí o environmentální problematice.

Milan Vítek (Kim)

Milan Vítek je skaut a online campaigner české pobočky Greenpeace. Podílí se na klimatické kampani Greenpeace a jejích dalších projektech. Jako konzultant spolupracuje s dalšími nevládními organizacemi, například Automat nebo Transitions.

Benjamin Horák

Ben Horák je student druhého ročníku oboru Politologie a člen Politologického klubu FSV UK, v rámci něhož píše články i rešerše a moderuje debaty. Klimatická změna je pro něj velmi důležité téma, kterým se mimo jiné zabýval během stáže v Evropském parlamentu.

Popis

V rámci panelové diskuze probereme podstatu klimatické změny, proč je důležité ji vnímat a zda společnost věnuje dopadům klimatické změny dostatečnou pozornost.

S našimi hosty probereme podstatu klimatické změny, proč je důležité ji vnímat, zda jí společnost věnuje dostatečnou pozornost a v neposlední řadě také jaké důsledky může mít její přehlížení. Pozvání na debatu přijali PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., Radka Hanzlová a Milan Vítek. Průběh debaty i otázky z publika bude mít na starosti student politologie a moderátor Benjamin Horák.