> Mikulášský seminář <

Výběr programů

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.

Program semináře

FAKESCAPE

  • Kategorie: 3. sekce
  • Délka: 105 minut
  • Kapacita: 20
Lektoři
Soňa Brunnerová

Fakescape je spolek studentů, za kterým na počátku stálo šest studentů katedry politologie Masarykovy univerzity a které mentorovali Miloš Gregor a Petra Mlejnková. Tuto skupinu lidí už nebavilo poslouchat, že si Češi neumí ověřovat informace a že studenti neví, jak poznat manipulace nebo falešné zprávy. Na hodinách společenských věd a českého jazyka na středních školách se ne vždy učitelé věnují mediální gramotnosti a studenti pak často opouští školu bez těchto základních znalostí. Proto na podzim roku 2018 tento spolek studentů vymyslel únikovou hru, aby si studenti základních i středních škol prakticky a hravou formou vyzkoušeli, jaké to je, odhalovat dezinformátory, uniknout fake news a nenechat se od někoho napálit.

Popis

Fakescape je úniková hra. Projekt se dotýká témat, jako jsou kritické myšlení a mediální gramotnost, a pomáhá tak vzdělávat mladé lidi.

Fakescape je úniková hra pro studenty středních a základních škol, kterou společně vyvinuli studenti a vyučující z Katedry politologie Masarykovy univerzity. Projekt se zábavnou formou dotýká celospolečensky významných témat, jako jsou kritické myšlení, mediální gramotnost a rozpoznávání pravdivých zpráv od těch falešných, a pomáhá tak vzdělávat mladé lidi právě v těchto důležitých oblastech.

Harmonogram

8:00   otevření budovy
9:00 10:00 Úvodní přednáška
10:00 10:15 přestávka
10:15 11:15 1. sekce
11:15 11:30 přestávka
11:30 12:30 2. sekce
12:30 13:20 pauza na oběd
13:20 15:05 3. sekce
15:05 15:20 přestávka
15:20 16:30 Závěrečná přednáška

O akci

Mikulášský seminář se koná během sobotního dne a plní roli vzdělávací části MiQuiku. Během něj můžeš navštívit spoustu rozmanitých přednášek od inspirativních řečníků. Věnovat se letos budeme například osobnímu rozvoji, psychologii, životnímu stylu nebo informační gramotnosti.

Přihlašování na přednášky pro účastníky Semináře spustíme v pondělí 18. listopadu na této stránce.

Chceš mít na Mikulášském semináři stánek své akce? Ozvi se nám na mail miquik.info@gmail.com, kde se s tebou na všem podstatném domluví Žárovka.

Přehled

  • Datum: 7. prosince 2019
  • Čas: 8:00 – 17:00
  • Místo: Právnická fakulta UK (nám. Curieových 901/7, Praha 1)
  • Cena: 60 Kč
  • Kapacita: 900 účastníků