> Mikulášský seminář <

Výběr programů

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.

Program semináře

Hroznýš

  • Kategorie: 3. sekce
  • Délka: 105 minut
  • Kapacita: 50
Lektoři
Eduard Marek (Hroznýš)

17. března 1917 se narodil v Praze. Od mládí se věnoval skautingu. V roce 1936 nastoupil jako dobrovolník na vojnu k letectvu. Po demobilizaci v roce 1939 se ujal vedení rodinné realitní kanceláře. Za války Hroznýš pomáhal svému židovskému příteli F. Reimannovi, za což byl 8. května 1942 zatčen a na několik měsíců odsouzen. Po propuštění se ilegálně opět věnoval skautingu. Jako spojka se aktivně účastnil Pražského povstání. Po válce obnovil svou realitní kancelář a vedl junácký oddíl. Po komunistickém puči v únoru 1948 v Praze společně s přáteli založil odbojovou skupinu „Dr. E. Beneš“, která byla napojena na francouzskou špionáž. Již počátkem roku 1949 však byla skupina prozrazena a Hroznýš byl odsouzen za protistátní činnost na deset let. Jeho manželka byla odsouzena na 11 let a jejich tehdy pětiletý syn Eduard putoval do ústavu v Počernicích. Hroznýš byl nejprve vězněn v lágru Svatopluk v Horním Slavkově, po dvou letech byl přes Bory transportován do lágru Mariánská v jáchymovské oblasti, kde třídil uranovou rudu. Z vězení se dostal po sedmi letech, v roce 1956, na podmínku. Znovu se ilegálně věnoval skautingu. Po roce 1989 se stal předsedou ORJ Praha 2. Skauty vedl ve všech údobích historie Junáka kromě svojsíkovských začátků za Rakouska – Uherska.

Popis

Přijď si poslechnout Eduarda Marka - Hroznýše a jeho neuvěřitelné zážitky za život dlouhý zatím 102 let.

Který skautský princip je podle něj nejdůležitější? Proč v životě zapíral? A v kolika letech si skočil padákem?

Harmonogram

8:00   otevření budovy
9:00 10:00 Úvodní přednáška
10:00 10:15 přestávka
10:15 11:15 1. sekce
11:15 11:30 přestávka
11:30 12:30 2. sekce
12:30 13:20 pauza na oběd
13:20 15:05 3. sekce
15:05 15:20 přestávka
15:20 16:30 Závěrečná přednáška

O akci

Mikulášský seminář se koná během sobotního dne a plní roli vzdělávací části MiQuiku. Během něj můžeš navštívit spoustu rozmanitých přednášek od inspirativních řečníků. Věnovat se letos budeme například osobnímu rozvoji, psychologii, životnímu stylu nebo informační gramotnosti.

Přihlašování na přednášky pro účastníky Semináře spustíme v pondělí 18. listopadu na této stránce.

Chceš mít na Mikulášském semináři stánek své akce? Ozvi se nám na mail miquik.info@gmail.com, kde se s tebou na všem podstatném domluví Žárovka.

Přehled

  • Datum: 7. prosince 2019
  • Čas: 8:00 – 17:00
  • Místo: Právnická fakulta UK (nám. Curieových 901/7, Praha 1)
  • Cena: 60 Kč
  • Kapacita: 900 účastníků